Skip to content Skip to footer

Dahiliye, doktorların çok çeşitli sağlık sorunları ve hastalıkları olan yetişkinleri teşhis etmek ve tedavi etmek için bilimsel bilgi ve klinik uzmanlığı kullandıkları bir tıbbi uzmanlık alanıdır. İç hastalıkları konusunda uzmanlaşmış doktorlara dahiliyeci veya genel dahiliyeci denir.

Dahiliye ve Genel/Aile Hekimliği Arasındaki Farklar

Her ikisi de birinci basamak doktoru olsalar da – ve terimler genellikle birbirinin yerine kullanılır – dahiliyeciler pratisyen hekimler ve aile hekimleri ile aynı değildir. Temel farklılıklardan biri, dahiliyecilerin yalnızca yetişkinleri görmesi ve aile hekimlerinin hem çocukları hem de yetişkinleri görmesidir.

Genel İç Hastalıkları

Genel dahiliyeciler, birinci basamak sağlık hizmeti uygulama ve hastaları yetişkin yaşamları boyunca takip etme konusunda benzersiz niteliklere sahiptir. Bazı dahiliyeciler, hastane ortamlarında birinci basamak sağlık hizmeti veren hastaneci olarak çalışır; diğerleri sadece ayakta hasta bakımı sağlar. Dahiliyeciler rehabilitasyon merkezlerinde ve uzun süreli bakım tesislerinde de çalışabilirler.

× Whatsapp